பத்தவெச்சிட்டியே பரட்ட – ரஜினியை செம கலாய் : Leoni Funny Speech About Rajinikanth

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பத்தவெச்சிட்டியே பரட்ட – ரஜினியை செம கலாய் : Leoni Funny Speech About Rajinikanth

Leoni Funny Speech About Rajinikanth

Kalaimamani Dindigul I. Leoni, a teacher, orator, comedy debates judge. He acted in a Tamil film named Ganga Gowri. He got the Kalaimamani, a state award from the Government of Tamil Nadu.

Shivaji Rao Gaekwad, known professionally as Rajinikanth, is an Indian film actor who works primarily in Tamil cinema. In addition to acting, he has also worked as a producer and screenwriter.


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •